Ochrona danych osobowych

Spółka Pinkie Originals z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zeleneč, K vyhlídce 924, kod pocztowy 250 91, numer identyfikacyjny 06257232 („Pinkie“), prowadząca sklep internetowy www.pinkie.pl oświadcza, że wszystkie dane osobowe są uważane za ściśle poufne i są traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
 
Bezpieczeństwo danych osobowych Klienta jest dla nas priorytetem. W związku z tym zwracamy wielką uwagę na wszystkie dane osobowe i ich ochronę. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów (dalej także „Użytkowników“) w związku z korzystaniem przez nich z Usług za pośrednictwem sklepu internetowego.

1. Dane osobowe i ich przetwarzanie

1.1 Kategorie danych osobowych
Gromadzimy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji umowy kupna.

 • Imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy, adres do faktury oraz numer telefonu
 • Informacje powstałe na podstawie trwania umowy – zakupione towary

Dalej gromadzimy następujące dane osobowe:

 • Dane wynikające z komunikacji pomiędzy Pinkie i Klientem

1.2 Cele przetwarzania danych osobowych
Świadczenia usług
W celu świadczenia usług, które oferujemy, przetwarzamy dane osobowe Klienta. Chodzi o:

 • Przetwarzanie zamówienia towarów lub usług zamówionych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Prawnym powodem jest konieczność wypełnienia umowy kupna i wybranych danych w celu spełnienia zobowiązań prawnych (naprz. dokumentów księgowych)
 • Komunikacja. Używamy zgromadzonych danych do komunikacji z Klientem. Możemy zkontaktować się z Klientem telefonicznie, emailem, by przypomnieć nieopłacone zamówienie, w celu informowania Klienta o statusie zamówienia, lub pozyskania dalszych niezbędnych informacji dotyczących reklamacji.

1.3 Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim
Dane osobowe Klienta będą przekazywane osobom trzecim wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne w celu świadczenia i realizacji umowy na podstawie uzasadnionego interesu:

 • Podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora
 • Podmioty pośredniczące w transakcjach, w tym serwisy umożliwiające dokonanie płatności
 • Firmy transportowe zapewniające dostarczenia zakupionego towaru

Jeżeli osoby trzecie wykorzystują dane osobowe w uzasadnionym interesie, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Przetwarzanie to podlega zasadom przetwarzania danych osobowych zainteresowanych firm i osob.

2. Konto klienta i zawarcie umowy kupna bez rejestracji

W ramach zawarcia umowy kupna można załozyć konto klienta, które jest chronione hasłem. W ramach tego konta ma klient dostęp do swoich danych osobowych i może nimi zarządzać.
W naszym sklepie internetowym można zrobić zakupy również bez rejestracji. Klient nie musi zakładać konto klienta.

3. Bezpieczeństwo danych osobowych i czas ich przechowywania

3.1 Zabezpieczenie danych osobowych
Dane osobowe Klienta są przekazywane nam w postaci zaszyfrowanej. Używamy systemu szyfrowania SSL (Secure Socket Layer). Przeciw utracie lub zniszczeniu danych osobowych, przeciwko dostępu osób nieupoważnionych zabezpieczamy nasze strony internetowe i dalsze systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych.
Od osob z nami współpracujących wymagamy również zgodność z RODO
Dostęp do konta klienta jest możliwy tylko poprzez podanie wlaściwego osobistego hasła. Zaleca się jednak samodzielne zachowanie zasad bezpieczeństwa. W szczególności należy zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Wydawca nie będzie zwracał się o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania do Konta Użytkownika. W celu uniemożliwienia korzystania z Konta Użytkownika osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania ze Sklepu. Pinkie nie ponosi odpowiedzialności za zkradzone hasło.

3.2 Okres przetwarziania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzamy i przechowywujemy

 • na okres niezbędny, tak by zapewnić wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy sprzedaży – czas trwania zamówienia i okres gwarancji
 • 1 rok od ukończenia okresu gwarancyjnego z powodu rozwiązywania ewentualny sporów.
 • cały czas kiedy Pinkie jako Administrator jest powinien przechowywać dane osobowe wg. ogólnych przepisów prawnych. Dokumenty księgowe, naprz. faktury wystawione przez Pinkie Originals są archiwizowane zgodnie z prawem przez okres 10 lat od ich wystawienia.

W dalszych przypadkach czas przetwarzania danych osobych wynika z przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.

4. Prawa osob

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz kiedykolwiek bezpłatnie uzyskać informacje o Twoich danych osobowych.
Jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych jest w niezgodzie z ochroną danych oraz prawem, można poprosić nas o wyjaśnienie sytuacji, naprawienie, dopełnienie oraz usunięcie lub blokowanie danych osobowych.
Jeżeli chcesz wykorzystać swojego prawa kontaktuj pełnomocnika do spraw ochrony danych osobowych pod adresem: oou@pinkie.cz. Możesz również skontaktować się z Biurem Ochrony Danych Osobowych.
W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli odwołasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane, nie dotyczy to danych osobowych, które PINKIE musi spełniać wg. obowiązków prawnych (takich jak naprzykład rozpatrzenie uprzednio złożonego zamówienia) lub ochrony uzasadnionych interesów. Dane osobowe zostaną również zlikwidowane, jeżeli dane osobowe nie będą potrzebne do przeznaczonego celu lub jeżeli przechowywanie danych jest niedopuszczalne z innych uzasadnionych przyczyn.

5. Strony internetowe i cookies

Nasze strony internetowe, nie używają plików cookies. Oferujemy na wysokim poziomie obslugę klienta bez użycia plików cookies.

6. Kontakt
 
W razie jakichkolwiek pytań, komentarzy oraz próśb dotyczących Zasad prosimy o kontakt mailowy lub na niżej podanym adresie.

               Pelnomicnik do spraw ochrony danych osobowych oou@pinkie.cz
  
Kontakt: Pinkie Originals s.r.o.
               K Vyhlídce 924
               25091 Zeleneč
               Republika Czeska

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Logowanie

Podaj swój email oraz hasło

Nie masz konta? Rejestracja

Koszyk jest pusty